161222549wfw

önümleri

UT 550 Temperli aýna stoly elde göterilen lazer kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Köp taraplar tarapyndan kepillendirilýär, birnäçe patent şahadatnamasy bar. Hünär derejesi kepillendirilýär, hil siziň saýlamagyňyzy isleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

: Agdaýy:Täze
Ulanylyşy:Mahabat
Marka ady:Guangxu
Tolkun uzynlygy:1064nm, 1064nm
Ölçegleri:910 * 1320mm
Lazer çeşmesi markasy:RAYKUS
Gollanma markasy:PMI
Agramy (KG):1000 KG
Ulanylýan pudaklar:Önümçilik zawody, enjamlary bejermek dükanlary, bölek satuw, kon
Wideo gidýän barlag:Üpjün edildi
Esasy komponentler:Motor
Lazer nokadynyň ululygy:0,2-5.0mm
Impuls ýygylygy:≤80Hz
Z-ugur:200mm
Iş tablisasy:1800 * 900 * 20mm

Maks.Çykyş güýji:500W, 500W
Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
Peke impuls energiýasy:500w
Fokal nokadyň diametri:0,2-2mm
Kepillik:1 ýyl
Lazerli marka:Raytools
Dolandyryş ulgamynyň markasy:Cypcut
Esasy satuw nokatlary:Köpugurly
Enjamlaryň synag hasabaty:Üpjün edildi
Marketing görnüşi:Täze önüm 2020
Esasy komponentleriň kepilligi:1 ýyl
Pseke impuls energiýasy:90J
Kebşirleýiş çuňlugy:0,1-3.0mm
Barlag ulgamy:KCD /
Holistik güýç:≤16KW

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby aýda 300 toplum / toplum

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:

Adaty agaç gap, has köp ýük almak isleseňiz, kebşirleýjini saýlap bileris.

Port:

Ningbo, Şanhaý

Surat mysaly:

H55248583288042949575f7b686515894E

Gurluşyň wagty:

Mukdary (toplumlary) 1 - 1 > 1
Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik geçirmek

Maşyn maglumatlary

Maks.Lazer güýji
500W
Iş stoly
910 * 1320mm
Lazer tolkun uzynlygy
1064nm
Ingerleşmegi maksat edinýär
KCD sinhron ýokary kesgitli kamera
Lazer bilen kebşirlemegiň çuňlugy
0,1 ~ 1,2 mm
Lazer ýokary we aşak syýahat edýär
≥200mm
Nokatlaryň ululygy sazlanyp bilner
0,2 ~ 2mm
Lazer keseligine ugry
200 ~ 800mm

Maşyn aýratynlyklary

1. El bilen kebşirleme kellesi kömekçi gazy geçirip, kebşirleýiş täsirini gowulandyryp we kebşirleýiş materialynyň üstüni gorap biler.
2. Takyk we takyk, ownuk we çylşyrymly şriftleri we logotipleri kebşirläp bilýär, çalt, reňk tapawudy ýok, kebşirläniňizden soň yz ýok, işlemegiň zerurlygy, owadan görnüşi.
3. Temperli aýna taýaklary, uzak möhletli iş, önümiň ýüzüne zeper ýetirmez.
4. Kebşirlemegiň has anyk we has takyk netijeleri üçin goşmaça CCD monitory.
5. Uzyn optiki ýol, 360 dereje erkin aýlanma, has uly teleskop diapazony.

Arza

Poslamaýan polat, polat plastinka, demir plastinka we beýleki metal we garyndy.

HTB1g7liaojrK1RkHFNRq6ySvpXat
HTB1q33IXZfrK1Rjy0Fmq6xhEXXaW (1)
HTB1_sdoadzvK1RkSnfoq6zMwVXa0
HTB1e.QNX0fvK1RjSszhq6AcGFXa9

1.100% hil synagy, ýagny her bir maşyn mehaniki gurnamakda we eltip bermezden ozal ýerine ýetirmekde berk synagdan geçirildi;

2.100% nusga synagy, ýagny her bir enjam eltilmezden ozal gaýtadan işlenen nusga bilen synagdan geçirildi;

Hc31ed089550b43eab7bc37d84e866a81k

Şahadatnamalar

H25d6b10c7ae84ad39ab7155ac8db64516

Köp taraplar tarapyndan kepillendirilýär, birnäçe patent şahadatnamasy bar. Hünär derejesi kepillendirilýär, hil siziň saýlamagyňyzy isleýär.

Önümler maslahat berilýär

H161b5d06ee384a1e8fe2044265fd81adD
mahabat 70245

Degişli önümler

sda2171145

Enjam hakda has giňişleýin maglumat üçin bize sorag ýa-da habar iberip bilersiňiz.

Biz ýöriteleşýärisCNC marşrutizatorlary we lazer maşynlary 16 ýyl.Gerekli enjamy tapmadyňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Size iň gowy teklip bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Kompaniýanyň tertibi

He812b6c1c5b0482895f49567cb7eb32aA
Hf4fcc14ea85a4347a10bbc4bfc130c7fQ

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz Eger zawodymyza baryp görmek isleýän bolsaňyz, diňe biziň bilen habarlaşyň, biz hemme zady meýilnamaňyza görä tertipleşdireris.haýsy trantport ýoluny saýlamak isleseňiz-de, sizi alarys, myhmanhanamyzy tertibe salmagyňyz zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
 
>>> Şu ýere basyň, 24x7 kömekçiňiz ^ ^

Hyzmatlarymyz

Hd064f3bad39341859b38d83a409d854f7

Gapydan goldaw

1. 24/7 onlaýn hyzmat.
2. Maşyn üçin 2 ýyl kepillik.
3. Dürli ýurtda satuw ofisinden soň
4. Ömrüň dowamlylygy
5. Mugt onlaýn tehniki goldaw we otly gurmak.
6. Satuwdan soň hünärmen we tejribeli toparymyz bar.
7. Satyşdan soň öýme-öý hyzmatyny goldaýarys.
8. Müşderiniň meselelerini netijeli çözmek we müşderilere enjamy has gowy ulanmaga kömek etmek üçin her ýyl satuwdan soňky toparymyzda hünär bahalandyrmalaryny geçireris.

Sergi

H6ef0b9662ed34f929c647d7058b24afdx

Sorag-jogap

S: Satuwdan soňky hyzmat nähili?
J: 1. Kompaniýamyzda mugt okuw berip bileris.2. Gerek bolsa, inersenerlerimiz daşary ýurtlarda hyzmat tehnikalaryna elýeterli.Emma inersenerlerimiz üçin biletleri we myhmanhana töleglerini tölemeli.

S: Kepillik nähili?

J: oýma maşyn üçin 2 ýyl kepillik lazer enjamy üçin 3 ýyl kepillik. Ömrüň dowamlylygy.

S: Käbir meseleler ýa-da soraglar ýüze çykanda näme etmeli?
J: Pls biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, size ASAP jogap bereris.

S: Hil barada nähili?
J: Her maşyny gaplamazdan ozal, ilki synap göreris.Eger enjamyňyzda siziň meseläňiz bar bolsa, ýalňyşlygymyz üçin işçimiz jogapkärçilik çeker.Biz siziň meseläňizi çözeris.

S: Meniň üçin iň amatly model haýsy?
J: Pls bize materiallaryňyzy, galyňlygyňyzy, ululygyňyzy we iş pudaklaryňyzy aýdyň. Biz size laýyk gelýän maşyn modelini saýlarys.


  • Öňki:
  • Indiki: