gx
gx2
gx-3
X

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Iň oňat önümleri we hyzmatlary alyňGO

Kompaniýa, gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň 15000 inedördül metrlik özbaşdak ussahanasy we 200-e golaý adamdan ybarat topary bar.Biz elmydama 15 ýyllap “iman we innowasiýa” işewürlik pelsepesine eýerýäris, ähli işgärleriň çäksiz täsirleri bilen, Şanhaýda, Hangzhou, Hefei we ş.m.-de eýýäm 7 şahamça açdyk we 4 sany uly uly enjamlary görkezýän merkez döretdik. meýdany 1000 inedördül metrden gowrak.

kompaniýa hakda has köp bilmek
zawod (1)

Gyzgyn önümlerEkran

Müşderilere iň laýyk önümleri we iň gowy hyzmaty hödürleýäris.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • Önümçilik tejribesi
 • Satylandan soň
 • Hyzmatlar

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

BiziňkiZawod

nämeadamlar bilen gürleşiň

 • Jek
  Jek
  GXU maşynlary gaty gowy hilli we zerurlyklarymyza görä maşyn öndürip biler we meniň olar bilen uzak möhletli gatnaşygym bar.
 • Tomson
  Tomson
  GXU-a gaty ynanýaryn we islendik zerurlyklar ýa-da meseleler hemişe çalt çözülýär.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • habarlar

  Agaç bilen işlemegi güýçlendirmek ...

  CNC (kompýuter san taýdan dolandyrylýan) freze maşynynyň girizilmegi ...
  Koprak oka
 • habarlar

  -Okary takyklyk CNC freze ...

  Takyk in engineeringenerçilik pudagynda ýokary takyklyk CN-e bolan isleg ...
  Koprak oka
 • habarlar

  Jeýd oýmak sungaty: Un ...

  Asyrlar boýy jade gurçugyň töweregindäki dürli medeniýetlerde hormatlanyp gelýär ...
  Koprak oka
 • habarlar

  M däller üçin iň soňky gollanma ...

  Dürli däl ... gaýtadan işlemek üçin iň täze çözgüt gözleýärsiňizmi?
  Koprak oka
 • habarlar

  Lazer üçin iň soňky gollanma ...

  Lazer kesýän we oýma maşyn üçin bazara girýärsiňizmi?Etme ...
  Koprak oka